sylwester 2021
562
post-template-default,single,single-post,postid-562,single-format-standard,bridge-core-2.3.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-22.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

sylwester 2021

Zapraszamy na Zabawę Sylwestrową 2021/2022

Rozpoczęcie 31.12.2021 godz. 20:00

Świetlica Wiejska w Modłej

W ofercie:

– DJ-owska oprawa muzyczna

– 4 dania ciepłe

– zimne przekąski

– słodki bufet

– napoje zimne i gorące

– 500 ml wódki na parę

– kieliszek wina musującego o północy

Koszt 530 zł za parę

Wpłaty w dniach od 18.12.2021 r. do 20.12.2021 r.

Rezerwacja:

Marzena Bury tel. 693 005 338

Joanna Opiłowska tel. 606 839 037

REGULAMIN

Zabawy Sylwestrowej 2021

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału
  i za­sady zachowania się uczestników Zabawy Sylwestrowej (w skrócie – Zabawy).
 2. Wejście i przebywanie osób podczas Zabawy Sylwestrowej w świetlicy wiejskiej Kurowice 42A oznacza bezwzględną akceptację i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 3. W Zabawie Sylwestrowej organizowanej na terenie świetlicy wiejskiej Kurowice 42A nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające
  w kwa­rantannie, izolacji, wykazujące objawy ze strony układu oddechowego.
 4. Każdy uczestnik Zabawy Sylwestrowej będzie zobowiązany do wypełnienia na miejscu „Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19”.
 5. Dla uczestników Zabawy Sylwestrowej dostępne będą maseczki oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, które zostaną umieszczone przy wejściu głównym na świetlicę oraz
  w toaletach.
 6. Zabawa Sylwestrowa jest odpłatna (530 zł) i rozpoczyna się o godz. 20:00.
  Zakończenie imprezy o godz. 5:00.
 7. Wpłaty w kwocie 530 zł należy wpłacić u organizatora w dniach od 18.12.2021
  do 20.12.2021 r.
 8. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną organizator ma prawo od­wołać Zabawę Sylwestrową. W powyższej sytuacji wszystkie wpłaty zostaną zwrócone z zastrzeżeniem, że kwota wpłacona przez uczestnika zostanie pomniejszona
  o dokonane zakupy, wpła­cone zaliczki itp.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników imprezy w przypadku
  od­wołania Zabawy Sylwestrowej, niewykonania lub nienależytego wykonania któregokol­wiek z ustaleń niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy do odwołania Zabawy Sylwestrowej, niewykonania lub nienależytego wykonania ustaleń dojdzie na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu Organizator nie mógł zapo­biec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli Organizatora.