OSP Modła Nasz Dom
247
page-template-default,page,page-id-247,bridge-core-2.3.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-22.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
Stowarzyszenie „OSP Modła Nasz Dom”
Modła, ul. Zimowa 6
67-222 Jerzmanowa


Zarząd:
Prezes Zarządu: Joanna Opiłowska
Skarbnik: Robert Walkowiak
Sekretarz: Renata Wróblewska
Komisja rewizyjna: Anna Woźniak, Grażyna Marcyniuk, Anna Buczyńska

Programy realizowane przez stowarzyszenie:

Projekt „Bądź zdrowy i aktywny z wyboru”
Projekt „Bądź zdrowy i aktywny z wyboru” (rozpoczęcie wrzesień 2016 r.)
Projekt „Zdrowy kręgosłup”.

OPIS PROJEKTU:
Zajęcia „Zdrowy Kręgosłup” będą odbywały się 1 raz w tygodniu przez 45 minut od września do grudnia 2016 na świetlicy wiejskiej w Modłej, która jest wyposażona w niezbędne elementy do ćwiczeń: maty, piłki, skakanki, hantle, wałki i inne przyrządy do ćwiczeń. Sala może pomieścić ok. 30 osób. Będą one prowadzone przez instruktora profesjonalnie przygotowanego do prowadzenia zajęć gimnastyczno-korekcyjnych.

UZASADNIENIE PROJEKTU:
Celem projektu Zdrowy Kręgosłup jest aktywizacja sportowa i społeczna mieszkańców wsi oraz poprawa stanu zdrowia. Obecnie będzie realizowany jest 1 rok edycji projektu „Zdrowy Kręgosłup”. Zajęcia te staną jednocześnie się miejscem spotkań mieszkańców wsi i wymiany swoich poglądów, zainteresowań.
Realizacja projektu zakłada bezpłatne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców wsi Modła poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej. Powadzenie zajęć wpłynie pozytywnie przede wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Propozycja bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych umożliwia dużej liczbie mieszkańców osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie wsi Modła.
Projekt „Modła – sposób na spędzenie wolnego czasu”
Projekt „Modła – sposób na spędzenie wolnego czasu”
realizowany aktualnie, obejmuje nw. działania:
1. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie promocji naszego projektu w postaci plakatu, którego szablon zostanie opracowany i przekazany do druku.
2. Następnie zostaną zorganizowane dla grupy ok. 30 osób warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej (czas trwania 3 godziny).
3. Kolejna faza projektu zakłada zorganizowanie „Mini spartakiady”, łączącej obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki i Ojca. W tym przedsięwzięciu weźmie udział ok. 130 osób, w tym 50 dzieci – czas trwania 8 godzin. Podczas tej imprezy zostanie zorganizowany pokaz ratownictwa wysokościowego prezentowany przez ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, połączony z nauką wiązania węzłów wykorzystywanych podczas wspinania. Oprócz tego odbędzie się szereg konkurencji sprawnościowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, turniej piłki siatkowej, różnego rodzaju konkursy rodzinne, wspólne grillowanie i zabawa przy DJ-u. Podczas pikniku zostanie zorganizowany catering dla ok. 130 osób. Do obsługi pikniku będą zaangażowani wolontariusze (10 osób).
4. Kolejny etap projektu to całodniowy wyjazd ok. 50 osób do parku linowego „Tarzan” w Lesznie. Będzie tam można wykorzystać nabytą wiedzę odnośnie wspinaczki wysokościowej.
5. W dalszej części projektu zostaną zorganizowane jednodniowe warsztaty florystyczne dla grupy ok. 20 osób (3 godziny). Uwieńczeniem tego spotkania w późniejszym terminie będzie całodniowy wyjazd ok. 20 osób do Arboretum w Wojsławicach.
Projekt realizowany aktualnie (2016 r.)
Projekt „Modła z pomysłem – sportowo i intelektualnie”
Działaj lokalnie IX edycja – Projekt „Modła z pomysłem – sportowo i intelektualnie”.
(zrealizowany)
Projekt „Modła z pomysłem – sportowo i intelektualnie” obejmuje nw. działania.
1. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie promocji naszego projektu w postaci plakatu, którego szablon zostanie opracowany i przekazany do druku.
2. Następnie zostaną zorganizowane dla grupy ok. 20 osób warsztaty plecenia wianków (czas trwania 3 godziny), które później będą wykorzystane w trakcie Nocy Kupały.
3. Kolejna faza projektu zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego pt. „Dzień Bociana”, łączącego obchody Dnia Dziecka i Nocy Kupały. W tym przedsięwzięciu weźmie udział ok. 150 osób, w tym 50 dzieci – czas trwania 8 godzin. Podczas pikniku odbędą się biegi przełajowe dla dzieci, nordic walking dla dorosłych, turniej piłki siatkowej, różnego rodzaju konkursy rodzinne, wspólne grillowanie i zabawa przy DJ-u. Podczas pikniku zostanie zorganizowany catering dla ok. 150 osób. Do obsługi pikniku będą zaangażowani wolontariusze (10 osób).
4. Kolejny etap projektu to konkurs plastyczny dla ok. 30 dzieci (ok. 4 godziny) pt, „Afrykanarium”. Dzieci będą miały za zadanie przedstawić dowolną techniką plastyczną zwierzę, które ich zdaniem powinno zamieszkać w afrykanarium. Nagrodą w konkursie oprócz nagród rzeczowych będzie całodniowy wyjazd autokarem do wrocławskiego afrykanarium.

Wyjazd do afrykanarium:
Konkurs plastyczny:
5. Ostatnią częścią projektu będzie specjalnie przygotowany wieczór teatralny dla grupy ok. 20 seniorów (3 godziny). Prezentacja powstania teatru, opery i operetki oraz ich historia to podstawowe zagadnienia przedmiotowego wieczoru. Uwieńczeniem tego spotkania będzie wyjazd seniorów (ok. 20 osób) do wrocławskiej operetki.
Projekt „Spotkajmy się nad stawem”
Działaj lokalnie – VIII edycja.
(zrealizowany)
Projekt „Spotkajmy się nad stawem” realizowany przez Stowarzyszenie OSP „Modła Nasz Dom” ze środków Programu „Działaj Lokalnie” przyznanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” (projekt zrealizowany w 2015 r.)

Galeria zdjęć: