NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
789
post-template-default,single,single-post,postid-789,single-format-standard,bridge-core-2.3.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-22.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów
zawierających azbest.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Jerzmanowa, WFOŚiGW pokryje 40% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 60% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Jerzmanowa.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

UWAGA!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.
Warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.02.2023 r.

Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do zawarcia umowy z Gminą Jerzmanowa o udzielenie wnioskodawcy dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • Informację o wyrobach zawierających azbest
  • Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone!

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4,
67-222 Jerzmanowa, pok. 304 (II piętro) bądź pod nr tel. 76 836 55 38, od poniedziałku
do piątku w godz. pracy urzędu.

Do pobrania w Urzędzie Gminy lub ze strony www.jerzmanowa.com.pl:

  • Wniosek o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
  • Informacja o wyrobach zawierających azbest
  • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Jerzmanowa, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2023 roku!