Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw
501
post-template-default,single,single-post,postid-501,single-format-standard,bridge-core-2.3.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-22.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), zgodnie z art. 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Na podstawie deklaracji powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Będzie to aplikacja do gromadzenia i udostępniania informacji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy oraz posłuży do rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Zobowiązany do złożenia deklaracji:
Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu.

Termin złożenia deklaracji:

  1. – w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,
  2. – w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

W przypadku zmiany liczby  lub rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Sposób złożenia deklaracji:

  • – elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) udostępnionego na pod adresem www.zone.gunb.gov.pl,
  • – pisemnie – wypełnioną deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jerzmanowa lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa.

Niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, zagrożone jest karą grzywny, zgodnie z art. 27h o wspieraniu termomodernizacji i remontów.