Andrzejki 2022
699
post-template-default,single,single-post,postid-699,single-format-standard,bridge-core-2.3.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-22.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Andrzejki 2022

REGULAMIN

Zabawy Andrzejkowej 2022

  1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i za­sady zachowania się uczestników Zabawy Andrzejkowej (w skrócie – Zabawy).
  2. Wejście i przebywanie osób podczas Zabawy Andrzejkowej w świetlicy wiejskiej Kurowice 42A oznacza bezwzględną akceptację i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
  3. Zabawa Andrzejkowa jest odpłatna (360 zł) i rozpoczyna się o godz. 19:00. Zakończenie imprezy o godz. 4:00.
  4. Zadatek w kwocie 200 zł należy wpłacić u organizatora do 03.11.2022 r. Pozostałą kwotę, tj. 160 zł do 18.11.2022 r.
  5. W przypadku odwołania Zabawy przez Organizatora wszystkie wpłaty zostaną zwrócone z zastrzeżeniem, że kwota wpłacona przez uczestnika zostanie pomniejszona
    o dokonane zakupy, wpła­cone zaliczki itp.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników imprezy w przypadku od­wołania Zabawy Andrzejkowej, niewykonania lub nienależytego wykonania któregokol­wiek z ustaleń niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy do odwołania Zabawy Andrzej­kowej, niewykonania lub nienależytego wykonania ustaleń dojdzie na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu Organizator nie mógł zapo­biec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli Organizatora.