Andrzejki 2021
539
post-template-default,single,single-post,postid-539,single-format-standard,bridge-core-2.3.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-22.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Andrzejki 2021

REGULAMIN

Zabawy Andrzejkowej 2021

  1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i za­sady zachowania się uczestników Zabawy Andrzejkowej (w skrócie – Zabawy).
  2. Wejście i przebywanie osób podczas Zabawy Andrzejkowej w świetlicy wiejskiej Kurowice 42A oznacza bezwzględną akceptację i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
  3. W Zabawie Andrzejkowej organizowanej na terenie świetlicy wiejskiej Kurowice 42A nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwa­rantannie, izolacji, wykazujące objawy ze strony układu oddechowego.
  4. Każdy uczestnik Zabawy Andrzejkowej będzie zobowiązany do wypełnienia na miejscu „Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19”.
  5. Dla uczestników Zabawy Andrzejkowej dostępne będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, które zostały umieszczone przy wejściu głównym na świetlicę oraz w toaletach.
  6. Zabawa Andrzejkowa jest odpłatna (300 zł) i rozpoczyna się o godz. 19:00. Zakończenie imprezy o godz. 4:00.
  7. Zadatek w kwocie 200 zł należy wpłacić u organizatora do 05.11.2021 r. Pozostałą kwotę, tj. 100 zł do 19.11.2021 r.
  8. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną organizator ma prawo od­wołać Zabawę Andrzejkową. W powyższej sytuacji wszystkie wpłaty zostaną zwrócone z zastrzeżeniem, że kwota wpłacona przez uczestnika zostanie pomniejszona o dokonane zakupy, wpła­cone zaliczki itp.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników imprezy w przypadku od­wołania Zabawy Andrzejkowej, niewykonania lub nienależytego wykonania któregokol­wiek z ustaleń niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy do odwołania Zabawy Andrzej­kowej, niewykonania lub nienależytego wykonania ustaleń dojdzie na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu Organizator nie mógł zapo­biec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli Organizatora.