Wolne miejsca w Prze​dszkolu w Jaczowie!
172
post-template-default,single,single-post,postid-172,single-format-standard,bridge-core-2.3.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-22.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Wolne miejsca w Prze​dszkolu w Jaczowie!

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jaczowie informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca we wszystkich grupach wiekowych na rok szkolny 2020/2021.

grupa 3latki – 5 miejsc
grupa 4latki – 8 miejsc
grupa 5latki – 12 miejsc
grupa 6latki – 11 miejsc

Przedszkole Gminne w Jaczowie jest realizatorem projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa” nr RPDS.10.01.01-02-0031/17-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne.

Aby zapisać dziecko do przedszkola wystarczy pobrać dokumenty będące załącznikami do ogłoszenia – wydrukować je i wypełnić, a następnie złożyć u Dyrektora Przedszkola Gminnego w Jaczowie lub wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa z dopiskiem: „Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Jaczowie”. Można je także pobrać osobiście w biurze Dyrektora przedszkola, które mieści się w gabinecie nr 312
w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

Nabór prowadzony będzie do 18.08.2020r. w oparciu o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa” oraz Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Jaczowie na rok szkolny 2020/2021. Wymienione dokumenty znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Informacja o zakwalifikowanych kandydatach opublikowana zostanie na stronie internetowej Przedszkola Gminnego w Jaczowie oraz na stronie Urzędu Gminy w Jaczowie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 880-646-662.