Mikołaj w Modłej 2021
552
post-template-default,single,single-post,postid-552,single-format-standard,bridge-core-2.3.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-22.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Mikołaj w Modłej 2021

REGULAMIN

ODBIORU PACZEK MIKOŁAJKOWYCH

W RAMACH IMPREZY PN. „MIKOŁAJKI W MODŁEJ”  05.12.2020.

Organizator:

Sołectwo  Modła

Stowarzyszenie OSP „Modła Nasz Dom”

 • Wymogi otrzymania paczki mikołajkowej:
  1. Dziecko uprawione do otrzymania paczki mikołajkowej musi spełniać łącznie następujące warunki:
  • stale zamieszkiwać na terenie wsi Modła,
  • być urodzone w okresie 01.01.2008 – 01.12.2020,
  • rodzice dziecka lub prawni opiekunowie muszą uiścić opłatę 35 zł od dziecka
   w terminie do 22.11.2021 u organizatorów mikołajek.
  2. Każde dziecko spełniające warunki zawarte w punkcie 1 niniejszego regulaminu jest uprawnione do otrzymania tylko jednej paczki mikołajkowej.
 • Zasady przekazywania paczek Mikołajowych:
  • Paczka zostanie dostarczona przez Świętego Mikołaja oraz jego Elfy w dniu 5 grudnia 2021 r. w godzinach 1600-1900
  • Odbiór paczki mikołajkowej możliwy będzie również w terminie 6.12-11.12.2020r. u Sołtys wsi Modła, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  • Paczki dla dzieci uprawnionych, nieodebrane w terminie wskazanym powyżej zostaną przeznaczone na inne cele związane z działalnością wsi Modła.
  • Rodzic lub opiekun prawny dziecka, które odbierze paczkę mikołajkową jest zobowiązany potwierdzić ten fakt podpisem w wykazie dzieci uprawnionych do odbioru paczki. 
 • Osoby do kontaktu:
  Szczegółowych informacji nt. akcji udzielają:
 • sołtys wsi Modła – Marzena Bury, tel. – 693 005 338
 • prezes Stowarzysz. OSP Modła Nasz Dom – Joanna Opiłowska, tel. – 606 839 037
 • Ewentualne roszczenia co do zawartości paczek mikołajkowych nie będą uwzględniane przez organizatora.